کانال مفهومی آگورا

کانال مفهومی آگورا که در زمینه های فلسفه، ادبیات، تاریخ و شعر منتشر می شود ازجمله کانالهای ارزشمند تلگرام است که توانسته محتوای جدی و مفیدی را در بروزرسانی های مداوم ارائه کند.

کانال تلگرام آگورا از طریق آدرس زیر در دسترس می باشد.

https://telegram.me/Aagora